Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników a VAT

Data dodania: 31.05.2016

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników a VAT

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednak ustawodawca wskazał sytuacje, kiedy opodatkowaniu VAT podlegają także czynności nieodpłatne. Przy czym czynności wykonywane w ramach ZFŚS, świadczone przez pracodawcę na rzecz pracownika, który zarządza tym Funduszem, wyłączone są z zakresu działania ustawy o VAT.

Jak wynika z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, na równi z odpłatną dostawą towarów traktuje się przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, m.in. w sytuacji gdy przekazanie to nastąpiło na cele osobiste podatnika lub jego pracowników i ich domowników, a podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem nieodpłatne przekazanie towaru, przy nabyciu którego podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT, jest zasadniczo opodatkowane VAT. Na zasadzie wyjątku nie podlega opodatkowaniu przekazywanie m.in. prezentów o małej wartości, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP