Polecamy
85,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Nazwy stanowisk pracy po zmianach

Data dodania: 01.06.2016

Nazwy stanowisk pracy po zmianach

Instytucja kultury chce zatrudnić dwóch pracowników, każdego z nich na jedną umowę o pracę — pierwszy będzie na ½ etatu informatykiem, a na ½ etatu zajmować się będzie obsługą kina, tzn. wyświetlaniem filmów oraz obsługą światła w czasie przedstawień), a drugi na ½ etatu będzie kapelmistrzem orkiestry oraz na ½ etatu będzie pomagać w administracji. Czy można zawrzeć jedną umowę o pracę, czy konieczne są dwie umowy na różne stanowiska pracy? Jak nazwać stanowiska pracy tych pracowników?

Ośrodek kultury otrzyma dofinansowanie w ramach projektu ze środków UE. Niestety, obecna kadra jest niewystarczająca do prawidłowej obsługi projektu. Czy może zatrudnić pracownika — eksperta od projektów — na czas trwania projektu w ramach umowy o pracę w nienormowanym czasie pracy (tj. systemie zadaniowym), jeśli będzie to określone w regulaminie pracy oraz czy można zatrudnić tę osobę na stanowisko koordynatora projektu?

W związku z usunięciem z nowego Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury wykazu stanowisk pracy, obecnie dyrektor instytucji kultury może dowolnie kształtować nazwy stanowisk pracy, a także je łączyć.

Wyjątek od tej zasady dotyczy jedynie pracowników muzeów zaliczanych do grupy muzealników oraz specjalistów w zawodach dotyczących działalności muzealniczej (art. 32 ust. 2 i art. 32b ust. 2 Ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach), dla których nazwy stanowisk pracy od 30 listopada 2015 r. przeniesiono z Rozporządzenia MKiDN z 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawnionych do zajmowania określonych stanowisk w muzeach oraz sposobu ich stwierdzania bezpośrednio do ustawy o muzeach.

Zdecydowanie odradzam zawieranie z jednym pracownikiem dwóch umów o pracę, nawet jeśli nie ma wątpliwości, że praca w ramach obu umów nie przekroczy godzin pracy w ramach jednego etatu. W sytuacji opisanej w pytaniu w umowie o pracę można wskazać zatrudnienie pracownika na 2 stanowiskach pracy, wykazując wymiar etatu dla każdego z nich.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP