Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Które faktury nie dają prawa do odliczenia VAT naliczonego?

Data dodania: 13.06.2016

Które faktury nie dają prawa do odliczenia VAT naliczonego?

Czynni podatnicy VAT dokonujący zakupów towarów czy usług na potrzeby prowadzonej działalności opodatkowanej VAT, mogą zasadniczo skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego od tych zakupów. Podstawą tego odliczenia jest otrzymana przez nabywcę faktura z wyszczególnionym podatkiem. Istnieją jednak sytuacje, kiedy pomimo iż zakup związany jest z działalnością opodatkowaną i podatnik dysponuje fakturą, odliczenie VAT nie jest możliwe.

Z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. W przepisie tym wymienione zostały konkretnie usługi gastronomiczne. Oznacza to, że do usług kateringowych nie stosuje się ograniczeń w odliczaniu VAT. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 4 kwietnia 2016 r., nr IBPP1/4512-243/16/AW, wyjaśnił, że w sytuacji, gdy nabyte usługi kateringowe są związane w sposób pośredni z wykonywaniem czynności opodatkowanych (służą budowaniu dobrych relacji z kontrahentami) – to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu ich zakupu.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP