Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Kiedy płaci się ZUS od pracowniczych ekwiwalentów?

Data dodania: 14.06.2016

Kiedy płaci się ZUS od pracowniczych ekwiwalentów?

Do wynagrodzenia pracownika zalicza się nie tylko pensję zasadniczą, ale również ewentualne dodatkowe świadczenia mające charakter typowo wynagrodzeniowy. Na uposażenie pracownika składają się też wypłacane mu różnego rodzaju ekwiwalenty. Większości z nich generalnie nie wlicza się pracownikowi do ozusowania. Aby jednak pracodawca nie musiał naliczać składek ZUS od tego typu wypłat, muszą one spełniać określone warunki.

Dla osób zatrudnionych na etacie podstawę wymiaru składek (społecznych i zdrowotnej) stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof, osiągany ze stosunku pracy. Do przychodu pracowniczego według przepisów podatkowych zalicza się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również wypłacane pracownikowi wszelkiego rodzaju ekwiwalenty (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof – Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Do najczęściej wypłacanych pracownikom należą ekwiwalenty pieniężne za:

  • używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,
  • pranie odzieży roboczej,
  • ubiór służbowy (umundurowanie), którego używanie należy do obowiązków pracownika.

Zdarza się też, że pracodawca wypłaca ekwiwalent za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP