Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Nowe narzędzie indeksowania w bibliografii regionalnej - Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP

Data dodania: 20.06.2016

Nowe narzędzie indeksowania w bibliografii regionalnej - Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP

W dniach 6-7 czerwca 2016 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu odbyło się XXXV Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP - Nowe narzędzie indeksowania w bibliografii regionalnej. W spotkaniu uczestniczyło 80 pracowników z 47 bibliotek publicznych, naukowych, pedagogicznych i Biblioteki Narodowej.

Na konferencji były prezentowane nowe rozwiązania w opracowaniu rzeczowym dokumentów w bibliografii regionalnej. Znaczną część spotkania poświęcono deskryptorom Biblioteki Narodowej. W trakcie obrad wskazywano na dostosowanie opracowania rzeczowego do oczekiwań współczesnego użytkownika biblioteki, który oczekuje informacji łatwo dostępnej, opartej na intuicyjnym wyszukiwaniu. Rozmawiano także o rozwoju bibliotek w kontekście „googlowania kultury”. Biblioteka staje się przewodnikiem po zasobach informacji, pomaga filtrować jej nadmiar. Przesłanki te są inspiracją do wprowadzenia nowych rozwiązań w interfejsach programów bibliotecznych stosowanych do prowadzenia bibliografii regionalnych. Na przykładzie systemu SOWA analizowano możliwości wprowadzenia ułatwień w wyszukiwaniu informacji (np. domyślne wyszukiwanie proste, szybkie wyszukiwanie pełnotekstowe, wyszukiwanie według słów i fraz w polach indeksowanych).

Przedstawiono regionalne zasoby cyfrowe jako narzędzia ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, udostępniania rzadkich, zabytkowych publikacji oraz ułatwienia dostępu do zasobów naukowych. Takie funkcje pełnią biblioteki cyfrowe tworzone przez biblioteki, stowarzyszenia i inne instytucje kultury. Bibliografie regionalne zajmują w tych zasobach znaczące miejsce. Omówiono projekty realizowane w województwie opolskim, łódzkim i dolnośląskim.

Uczestnicy spotkania zapoznali się ze zmianami w systemie opracowania Bibliografii Małopolski i wdrażaniem Wojewódzkiego Systemu Bibliografii Regionalnej. Interesujące okazały się wyniki badań ankietowych mające na celu zbadanie oczekiwań użytkowników bazy bibliografii regionalnej. Użytkownicy oczekują przede wszystkim prostego języka wyszukiwawczego, chętnie widzieliby w bazie linki do pełnych tekstów dokumentów. Bibliografie regionalne muszą nadążać za zmianami zachodzącymi w otaczającym świecie i potrzebach czytelniczych.

Komunikaty wygłoszone pod hasłem "Na Dolnym Śląsku" dotyczyły działań bibliotek miejskich i powiatowych w zakresie bibliografii regionalnej i popularyzacji regionalizmu. Swoje osiągnięcia przedstawiły biblioteki w Wałbrzychu, Zgorzelcu i Legnicy.

W podsumowaniu akcentowano konieczność dostosowywania bibliografii regionalnych do oczekiwań użytkowników. Nowe interfejsy, digitalizacja zbiorów, nowe sposoby prezentacji danych to ważne zagadnienia, również dla bibliografów tworzących bibliografię regionalną.

W czasie wolnym od obrad uczestnicy spotkania zwiedzili poszczególne działy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu oraz odbyli spacer po Starym Mieście i rejs po Odrze z przewodnikiem miejskim, autorką i wydawcą książek o regionie – Martą Miniewicz.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP