Polecamy

Nowe narzędzie indeksowania w bibliografii regionalnej - Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP

Data dodania: 20.06.2016

Nowe narzędzie indeksowania w bibliografii regionalnej - Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP

W dniach 6-7 czerwca 2016 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu odbyło się XXXV Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP - Nowe narzędzie indeksowania w bibliografii regionalnej. W spotkaniu uczestniczyło 80 pracowników z 47 bibliotek publicznych, naukowych, pedagogicznych i Biblioteki Narodowej.

Na konferencji były prezentowane nowe rozwiązania w opracowaniu rzeczowym dokumentów w bibliografii regionalnej. Znaczną część spotkania poświęcono deskryptorom Biblioteki Narodowej. W trakcie obrad wskazywano na dostosowanie opracowania rzeczowego do oczekiwań współczesnego użytkownika biblioteki, który oczekuje informacji łatwo dostępnej, opartej na intuicyjnym wyszukiwaniu. Rozmawiano także o rozwoju bibliotek w kontekście „googlowania kultury”. Biblioteka staje się przewodnikiem po zasobach informacji, pomaga filtrować jej nadmiar. Przesłanki te są inspiracją do wprowadzenia nowych rozwiązań w interfejsach programów bibliotecznych stosowanych do prowadzenia bibliografii regionalnych. Na przykładzie systemu SOWA analizowano możliwości wprowadzenia ułatwień w wyszukiwaniu informacji (np. domyślne wyszukiwanie proste, szybkie wyszukiwanie pełnotekstowe, wyszukiwanie według słów i fraz w polach indeksowanych).

Przedstawiono regionalne zasoby cyfrowe jako narzędzia ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, udostępniania rzadkich, zabytkowych publikacji oraz ułatwienia dostępu do zasobów naukowych. Takie funkcje pełnią biblioteki cyfrowe tworzone przez biblioteki, stowarzyszenia i inne instytucje kultury. Bibliografie regionalne zajmują w tych zasobach znaczące miejsce. Omówiono projekty realizowane w województwie opolskim, łódzkim i dolnośląskim.

Uczestnicy spotkania zapoznali się ze zmianami w systemie opracowania Bibliografii Małopolski i wdrażaniem Wojewódzkiego Systemu Bibliografii Regionalnej. Interesujące okazały się wyniki badań ankietowych mające na celu zbadanie oczekiwań użytkowników bazy bibliografii regionalnej. Użytkownicy oczekują przede wszystkim prostego języka wyszukiwawczego, chętnie widzieliby w bazie linki do pełnych tekstów dokumentów. Bibliografie regionalne muszą nadążać za zmianami zachodzącymi w otaczającym świecie i potrzebach czytelniczych.

Komunikaty wygłoszone pod hasłem "Na Dolnym Śląsku" dotyczyły działań bibliotek miejskich i powiatowych w zakresie bibliografii regionalnej i popularyzacji regionalizmu. Swoje osiągnięcia przedstawiły biblioteki w Wałbrzychu, Zgorzelcu i Legnicy.

W podsumowaniu akcentowano konieczność dostosowywania bibliografii regionalnych do oczekiwań użytkowników. Nowe interfejsy, digitalizacja zbiorów, nowe sposoby prezentacji danych to ważne zagadnienia, również dla bibliografów tworzących bibliografię regionalną.

W czasie wolnym od obrad uczestnicy spotkania zwiedzili poszczególne działy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu oraz odbyli spacer po Starym Mieście i rejs po Odrze z przewodnikiem miejskim, autorką i wydawcą książek o regionie – Martą Miniewicz.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP