Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

Wyniki oceny projektów złożonych w ramach POIiŚ opublikowane

Data dodania: 27.06.2016

Wyniki oceny projektów złożonych w ramach POIiŚ opublikowane

Informujemy, że w dniu 22 czerwca 2016 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków złożonych w ramach I naboru dla VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W wyniku oceny do dalszego etapu konkursu rekomendowano 18 projektów, z czego 9 dotyczących wsparcia obiektów zabytkowych, 4 - infrastruktury niezabytkowej i 5 - sprzętu i wyposażenia. Szczegółowe informacje zostały opublikowane na stronie poiis.mkidn.gov.pl

Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP