Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Wymiana uprawnień rodzicielskich między pracownikami-rodzicami

Data dodania: 27.06.2016

Wymiana uprawnień rodzicielskich między pracownikami-rodzicami

Regulacje dotyczące pracowniczych uprawnień rodzicielskich należą do jednych z bardziej rozbudowanych w prawie pracy. Niektóre przepisy dotyczące poszczególnych uprawnień zawierają wiele wariantów skorzystania z nich przez pracownika-rodzica lub przez obu rodziców posiadających status pracownika. Przy podziale urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego trzeba jednak dochować wymogów formalnych, w pewnym stopniu zależnych od trybu udzielenia urlopu.

Do grupy urlopów pracowniczych związanych z wykonywaniem funkcji rodzicielskich w pierwszym okresie życia dziecka należy urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski. Pierwsze dwa urlopy mogą być dzielone między rodzicami-pracownikami, a nawet między rodzicami, z których tylko jedno ma status pracowniczy. W niniejszym opracowaniu omówione zostaną zasady podziału uprawnień między rodzicami, którzy są pracownikami zatrudnionymi w ramach stosunku pracy. Taki podział czy też wymiana uprawnień między rodzicami – etatowymi pracownikami może nastąpić już na wczesnym etapie wykorzystywania urlopu macierzyńskiego. Pewna pula tego urlopu, z uwagi na konieczność zapewnienia opieki matki w pierwszych tygodniach życia dziecka, pozostaje przy tym poza możliwością jego przekazania drugiemu rodzicowi.

Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka na rzecz pracownika – ojca wychowującego dziecko, co do zasady, może nastąpić po wykorzystaniu przez matkę po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego (art. 180 § 4 K.p.). Po zmianie przepisów dotyczących uprawnień rodzicielskich, co zasadniczo nastąpiło 2 stycznia 2016 r., podział ten może nastąpić nie tylko między etatowymi pracownikami – rodzicami, ale również między rodzicami, którzy posiadają różne tytuły ubezpieczenia.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP