Polecamy
45,00 PLN

Szerokie upowszechnienie i dynamiczny rozwój komputerowych technologii informacyjnych implikują... więcej >

Archiwizacja dokumentów SBP

Data dodania: 27.06.2016

Archiwizacja dokumentów SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realizuje obecnie projekt mający na celu utworzenie archiwum społecznego zawierającego podstawowe dokumenty działalności SBP w latach 1928-2010 oraz kompleksowe ich zabezpieczenie. Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, zarządzanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych”.

Dokumenty objęte archiwizacją przedstawiają istotne dla dziejów SBP wartości:

  • dokumentacyjno historyczne (statuty, plany, programy, sprawozdania, protokóły, uchwały, opinie kroniki itp.),
  • naukowe i edukacyjne (czasopisma i książki wydawane przez Stowarzyszenie, konferencje, seminaria, warsztaty),
  • ikonograficzne (albumy, fotografie, medale i odznaczenia, nagrody).

Przy opracowaniu dokumentów zastosowano opis archiwalny zgodny z międzynarodowym standardem ISAD(G), teczki i pudła będą miały ph> 7,5, a konserwacja wykonana zostanie według nowoczesnych procedur. Działania te w znaczący sposób przedłużą żywotność akt. W celu zwiększenia dostępu do nich wykorzystany zostanie Otwarty System Archiwizacji (OSA).

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP