Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Inwentaryzacja w małej instytucji kultury

Data dodania: 01.07.2016

Inwentaryzacja w małej instytucji kultury

W czterech filiach biblioteki pracuje 4 bibliotekarzy, główny księgowy i dyrektor. Dyrektor powołuje 4-dwuosobowe zespoły spisowe do przeprowadzenia spisu z natury. Nie ma komisji inwentaryzacyjnej ani jej przewodniczącego. Z zalecenia pokontrolnego wynika, że dyrektor biblioteki powinien dostosować instrukcję inwentaryzacyjną do liczby zatrudnionych w niej osób.

Czy można w związku z tym zrezygnować z przewodniczącego komisji, a podział kluczowych obowiązków zaplanować tak, że np. dyrektor wydaje arkusze spisowe zespołom spisowym, zespoły spisowe przekazują je po inwentaryzacji głównemu księgowemu, a ten wycenia składniki majątkowe i ewentualne rozbieżności?

W małych instytucjach kultury wystarczy, aby dyrektor wydał na piśmie decyzję, w której ustali przedmiot spisu, dzień, na który dokonuje się spisu, datę jego przeprowadzenia oraz osoby spisujące.

Dyrektor instytucji kultury jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej kierowanej przez siebie instytucji (art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dalej: ustawa o finansach publicznych). Ponadto kierownik instytucji kultury ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych Ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości), w tym za przeprowadzenie inwentaryzacji (art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Przypominam, że dyrektor odpowiada za inwentaryzację również w przypadku powierzenia tego zadania innej osobie (np. głównemu księgowemu, księgowemu), za jej zgodą. Nie wyłącza to jednak odpowiedzialności innych osób za nieprawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP