Polecamy
25,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Na dobry początek! - 9. edycja konkursu grantowego

Data dodania: 04.07.2016

Na dobry początek! - 9. edycja konkursu grantowego

Trwa nabór do 9. edycji konkursu grantowego "Na dobry początek!", organizowanego przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego. Do 12 września br. o dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości oraz wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-8 lat, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Autorzy nagrodzonych projektów będą uczestniczyć w warsztatach nt. integracyjnych metod pracy w grupie.

Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty w ramach dwóch ścieżek:

  1. ścieżka I (grupa docelowa: dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej) - nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 2-8 lat mieszkających na wsiach i w miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które są objęte edukacją przedszkolną lub szkolną;
  2. ścieżka II (grupa docelowa: dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej) - projekty mające na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku 2-4 lata zamieszkującym tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które nie uczestniczą w edukacji przedszkolnej.

Wniosek należy złożyć do 12 września br. za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie https://dotacje.fundacjabgk.pl/

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Fundacji BGK.

Źródło: PRB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP