Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN

W publikacji podjęto temat skutków konfliktów zbrojnych, które przetoczyły się... więcej >

Sprawozdanie z Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych

Data dodania: 04.07.2016

Sprawozdanie z Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych

W dniach 16-17 czerwca 2016 r. odbyło się Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych zorganizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie. Temat konferencji brzmiał „Czytelnictwo – nowa jakość”.

Popularyzacja czytelnictwa od zawsze znajdowała się i nadal znajduje w obszarze najważniejszych zadań wszystkich bibliotek. W obliczu nowych technologii i powszechnej cyfryzacji promowanie czytelnictwa staje się wyzwaniem wymagającym poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych dróg dotarcia do przyszłych użytkowników. Konferencja odbyła się w Krakowie – mieście uniwersytetów, gdzie każdy kamień przypomina o polskiej historii, a edukacja była zawsze największą wartością. W Nowym Forum wzięli udział przedstawiciele 34 bibliotek pedagogicznych oraz 5 ośrodków i instytucji naukowych. Gości przywitała nastolatka w stroju krakowskim – przedstawicielka młodego pokolenia, które jest ważnym adresatem działań promujących czytelnictwo.

Po powitaniu gości przez dyrektora Biblioteki Annę Piotrowską, uroczystego otwarcia konferencji dokonała Agata Suszczyńska, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Prowadzenie pierwszego panelu powierzono dyrektorowi jednej z najstarszych i najzasobniejszych bibliotek w Polsce – Biblioteki Jagiellońskiej – prof. dr. hab. Zdzisławowi Pietrzykowi.

Inauguracyjny wykład wygłosił prof. dr hab. Jacek Wojciechowski, podkreślając, iż czytelnictwo w Polsce nie odbiega od norm europejskich. Profesor zwrócił uwagę, że specyfika czytania tekstów w Internecie osłabia percepcję, gdyż treści elektroniczne przyswajamy nieliniowo. W kształceniu i rozwoju człowieka konieczne jest głębsze przetwarzanie informacji, dlatego tradycyjna książka powinna zajmować ważne miejsce w edukacji młodego pokolenia.

Czytaj całość.

Źródło: pbw.edu.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP