Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Kultura Plus - po konferencji

Data dodania: 18.02.2011

Kultura Plus - po konferencji

516 mln zł na realizację określonych celów w latach 2011-2015. Taką gwarancję finansową zakłada Program Kultura+, którego szczegóły przedstawił minister Bogdan Zdrojewski. WPR Kultura+ został stworzony w celu poprawy dostępu do kultury i zwiększenia uczestnictwa w niej społeczności lokalnych. Składa się z dwóch priorytetów:

  • Biblioteka+, czyli wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych;
  • Digitalizacja, czyli poszerzenie i ułatwienie mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast, dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem internetu.

Program zakłada stymulację edukacji i dydaktyki wszystkich szczebli oraz szerokie udostępnienie zdigitalizowanych dóbr. Ponadto ma za zadanie podniesienie rangi i znaczenia regionalnych instytucji kulturalnych, zarówno jako wytwórców treści kulturowych, jak i punktów dostępu do nich. Bezpośrednimi jego beneficjentami są samorządowe i państwowe instytucje kultury, archiwa państwowe i instytucje filmowe.

Modernizacja obiektów działalności kulturalnej oraz digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego służyć będzie efektywnym zmianom w funkcjonowaniu instytucji kultury. Chodzi głównie o tworzenie nowoczesnych i samodzielnych placówek, sprzyjających aktywności lokalnych środowisk i integracji społecznej.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP