Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą... więcej >

Z książką na start - patronat SBP

Data dodania: 06.07.2016

Z książką na start - patronat SBP

Fundacja Metropolia Dzieci rozpoczęła 1 marca 2016 roku realizację projektu „Z książką na start” w Gdańsku we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną. Projekt wzorowany jest na rozwiązaniu brytyjskim Bookstart, gdzie świetnie się sprawdza.

Poprzez spotkania z bibliotekarzami zachęcamy dzieci do odwiedzenia bibliotek razem z rodzicami. Po przyjściu do biblioteki dziecko dostaje własny Paszport Biblioteczny, by zbierać w nim pieczątki, a po uzbieraniu 10 pieczątek otrzyma dyplom potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania. Dodatkowo Mały Czytelnik dostaje w prezencie książkę, dopasowana do jego wieku i zainteresowań.

Dla wieku dzieci jest to ich pierwsza własna książka. Dla rodziców motywacją będzie możliwość spędzenia czasu w sposób mądry i aktywny. Trzeba pójść wspólnie do biblioteki, wspólnie zastanowić się nad wyborem książki, wieczorem książkę, w dzień o niej porozmawiać. Projekt jest również zachętą do wypożyczania książek i poszerzania każdego bez względu na możliwości finansowe rodziny. Biblioteki są dostępne dla wszystkich.

Wierzymy, że wdrażając nasz program, inwestujemy w przyszłość najmłodszych członków rodziny – dzieci, wiedzę i pewność siebie, którą wykorzystają, wchodząc w dorosłość i podejmując mądre decyzje. Wyrównujemy szanse pomagając rodzinom mniej majętnym - udział w projekcie, korzystanie z bibliotek, czytanie, są bezpłatne i otwarte dla wszystkich.

Cele projektu:

  • Projekt jest odpowiedzią na coraz gorsze wyniki badań dotyczących czytelnictwa wśród Polaków.
  • Stworzenie okazji dla dzieci i ich rodziców do wspólnego, aktywnego spędzania czasu, nawiązania bliskich relacji, rozmów o książkach i ich bohaterach.
  • Rozwinięcie kreatywności u dzieci dzięki obcowaniu z książką, światem bohaterów realnych i wykreowanych, co wpłynie korzystnie na rozwój dziecka, jego wiedzę i umiejętność wypowiedzi.
  • Edukacja w zakresie spotkania z książką, kultury czytania i korzystania z biblioteki.
  • „Wychowanie” bibliotekom przyszłych czytelników i pokazanie biblioteki jako miejsca przyjaznego dzieciom i rodzinom.

Zasady projektu:

  • Zapraszamy do udziału w akcji dzieci w wieku 0-6 lati ich rodziców.
  • Po odwiedzeniu biblioteki biorącej udział w akcji, Mały Czytelnik otrzyma Pakiet Startowy, a w nim Paszport Biblioteczny oraz darmową książkę dopasowaną do jego wieku i zainteresowań.
  • Każde dziecko, które odwiedzi bibliotekę z paszportem i wypożyczy książkę otrzyma pieczątkę. Po uzbieraniu 10 pieczątek Młody Czytelnik otrzyma imienny dyplom potwierdzającyjego czytelnicze zainteresowania.
  • Książki do Pakietu Startowego są przekazywane przez wydawnictwa wspierające akcję popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych. Dla wielu dzieci są to ich pierwsze własne książki.

Więcej informacji na stronie: zksiazkanastart.pl

nad. Ewelina Ewertowska


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP