Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Książka Historyczna Roku - ruszyła IX edycja konkursu

Data dodania: 12.07.2016

Książka Historyczna Roku - ruszyła IX edycja konkursu

Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej oraz dołączające w tym roku do współorganizatorów Narodowe Centrum Kultury ogłaszają dziewiątą edycję konkursu "Książka Historyczna Roku". Celem konkursu jest popularyzowanie dziejów Polski XX wieku oraz krzewienie czytelnictwa książek historycznych.

Na mocy porozumienia Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury ogłosiły coroczny konkurs "Książka Historyczna Roku", w którym walka o nagrodę im. Oskara Haleckiego toczy się w dwóch kategoriach:

  • najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku,
  • najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku.

Do konkursu mogą być zgłaszane książki drukowane oraz publikacje elektroniczne (e-booki) wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 stycznia 2015 r. a 30 czerwca 2016 r. Prawo zgłaszania książek do konkursu mają wydawnictwa oraz rektorzy wyższych uczelni. Wydawca może zgłosić maksymalnie trzy tytuły, rektor - jeden.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest dostarczenie do 31 lipca br. na adres Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa) dwóch egzemplarzy danej książki wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego. Książki zgłoszone po tym terminie nie będą uczestniczyły w konkursie.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania, można znaleźć na stronie ksiazkahistorycznaroku.pl

Źródło: Rynek Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP