Polecamy

Opinia KOED dot. projektu rozporządzenia MNiSW

Data dodania: 13.07.2016

Opinia KOED dot. projektu rozporządzenia MNiSW

W związku z trwającymi publicznymi konsultacjami projektu Rozporządzenia w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, Koalicja Otwartej Edukacji, która wielokrotnie była społecznym partnerem MNiSW, przygotowała opinię.

Wyrażamy nasze zaniepokojenie z powodu pominięcia wśród kryteriów i parametrów branych pod uwagę w ocenie jednostek, aktywności związanych z otwieraniem zasobów nauki. MNiSW przygotowało w roku 2015 dokument Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce, powołując się w tym względzie na politykę Unii Europejskiej i konkretne zalecenia w programie Horyzont 2020.

W dokumencie tym MNiSW rekomendowało podjęcie przez uczelnie i inne instytucje naukowe szeroko zakrojonych działań na rzecz wdrażania otwartego dostępu. Realizacja tej rekomendacji będzie jednak możliwa tylko pod warunkiem wprowadzenia systemu zachęt dla jednostek, m. in. poprzez uwzględnienie działań na rzecz otwartego dostępu w systemie oceny jakości.

Źródło: KOED


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP