Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Zoom na Rady Seniorów - model pracy z radami seniorów

Data dodania: 21.07.2016

Zoom na Rady Seniorów - model pracy z radami seniorów

W jaki sposób zachęcić ludzi do tego, aby wzięli odpowiedzialność za swoje lokalne otoczenie, na przykład za park czy skwer? Jak pobudzić ich do działania na rzecz nie tylko najbliższej rodziny, ale również sąsiadów i innych mieszkańców osiedla, miasteczka czy wioski? W Towarzystwie Inicjatyw Twórczych "ę" od 14 lat zajmujemy się animacją działań instytucji, lokalnych liderów i organizacji. W tekście przedstawiamy nasz model pracy.

Naszym głównym narzędziem pracy jest szeroko rozumiana animacja społeczna. Wypracowujemy i upowszechniamy konkretne metody pracy, które mają na celu budowanie społecznego zaangażowania, uruchomianie potencjałów i mobilizację społeczności lokalnych.

W niniejszym tekście przedstawiamy model pracy z radami seniorów, który ‒ naszym zdaniem ‒ może być stosowany nie tylko do pracy z radami, ale z powodzeniem sprawdzi się także w ramach współpracy z innymi grupami, jako skuteczne narzędzie rewitalizacji społecznej.

Rady seniorów – co to takiego? Rady seniorów pełnią rolę opiniodawczo-doradczą, są jedną z funkcjonujących obecnie form włączania osób starszych w procesy decyzyjne w samorządzie terytorialnym. W Polsce rady seniorów powstają stosunkowo od dawna, jednak w przeciwieństwie do rad młodzieżowych przez długi czas nie posiadały konkretnego umocowania prawnego.

Sytuacja ta uległa zmianie 30 listopada 2013 roku wskutek przyjęcia nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym (dodanie artykułu 5c). Znowelizowana ustawa zachęca gminy do powoływania rad seniorów, promowania solidarności międzypokoleniowej i tworzenia warunków do aktywności obywatelskiej.

Czytaj całość.

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP