Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Konsekwencje błędów w rozliczeniach z ZUS-em

Data dodania: 22.07.2016

Konsekwencje błędów w rozliczeniach z ZUS-em

W każdym przypadku, gdy płatnik przekaże do ZUS błędnie sporządzone dokumenty rozliczeniowe, ma obowiązek je skorygować. Zazwyczaj jednak korekta takich dokumentów niesie za sobą określone konsekwencje.

Na obowiązek sporządzenia do ZUS korekty dokumentów rozliczeniowych nie ma żadnego wpływu fakt czy płatnik sam zauważył nieprawidłowości, czy stwierdził je organ rentowy. Jedynie w przypadku, gdy płatnik pomyli się w podstawie wymiaru składek np. pracownika czy zleceniobiorcy zaniżając ją lub zawyżając o kwotę nieprzekraczającą 2,20 zł, nie ma obowiązku korygowania takiego błędu.

Na złożenie w ZUS korekty rozliczeń nie ma też jednego terminu. Czas, w jakim płatnik powinien sporządzić i przekazać do ZUS dokumenty korygujące, zależny jest on od tego, kto stwierdził błąd w rozliczeniach.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP