Polecamy

Leszek Szafrańśki

26,00 PLN

"Tematyka książki jest bardzo aktualna – odnosi się bowiem do funkcjonowania repozytoriów... więcej >

Nowy nabór do sieci LABiB - zgłoś się do 22 sierpnia!

Autor: LABIB Sieć Biblioteka: Sieć LABiB Województwo: mazowieckie
Data dodania: 25.07.2016

Dołącz do programu liderskiego LABiB, w którym ludzie, dla których biblioteka jest miejscem szczególnym, współpracują, aby skutecznie zaspokajać potrzeby mieszkańców swoich gmin, integrować różne środowiska, rozwijać lokalne społeczności. Program opiera się na sieci aktywnych osób oraz na platformie społecznościowej http://www.labib.pl/.

Program LABiB został zainicjowany w 2012 r. przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

CZYM JEST LABIB? POZNAJ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Jak działać na rzecz społeczności, jak poprowadzić lokalnych mieszkańców, aby chcieli działać dalej, chcieli coś zmieniać – to było dla mnie najistotniejsze w LABiBie.” / Labibianka

LABiB to sieć ludzi, dla których biblioteka jest miejscem szczególnym, choć nie wszyscy członkowie sieci pracują w bibliotekach. LABiB to odpowiedź na problemy i wyzwania bibliotekarek i bibliotekarzy pracujących zarówno w małych ośrodkach miejskich i na wsiach, jak i w dużych miastach. Odwołuje się do doświadczeń zgromadzonych przez uczestniczki i uczestników Programu Rozwoju Bibliotek oraz wyników jego ewaluacji.

W zmieniającym się świecie bibliotekarki i bibliotekarze, a także inne osoby aktywne społecznie, nieustannie stają przed nowymi wyzwaniami. Peter Drucker mówi, że „największym zagrożeniem w czasach dynamicznych zmian jest się nie zmieniać”. Dlatego pragniemy wspierać tych, którzy nieustannie stawiają pytanie, jaka powinna być biblioteka, aby odpowiadała na zmieniające się potrzeby użytkowników.

Do aplikowania zapraszamy bibliotekarki i bibliotekarzy oraz pracowników bibliotek, dla których współpraca jest wartością, a misją jest skuteczne odpowiadanie na potrzeby mieszkańców swoich gmin i środowisk.

Trochę więcej szczegółów…

zapraszamy Cię, jeśli jesteś bibliotekarką/bibliotekarzem, pracujesz w bibliotece w małej miejscowości lub wsi (również z bibliotek, które do tej pory nie uczestniczyły w Programie Rozwoju Bibliotek),

zapraszamy Cię, jeśli jesteś bibliotekarką/bibliotekarzem, pracujesz w bibliotece w dużym mieście - bibliotece publicznej, pedagogicznej, szkolnej, naukowej i każdej innej.

A to nasze kryteria wyboru uczestniczek i uczestników LABiB:

 • aktywność zawodowa (adekwatna do miejsca pracy – na terenie miejscowości, gminy, miasta),
 • aktywność pozazawodowa (w tym zainteresowanie własnym rozwojem, działalność na rzecz społeczności, ze społecznością),
 • gotowość do dzielenia się wiedzą (zarówno w trakcie spotkań, jak i za pośrednictwem nowych technologii) oraz chęć uczenia się od innych,
 • niegasnący zapał i gotowość do podejmowania nowych wyzwań w swoim środowisku,
 • gotowość na eksperymenty,
 • refleksyjność w stosunku do swojej pracy, realizowanych działań,
 • gotowość do opowiadania o swoich doświadczeniach i wyzwaniach,
 • elastyczność w odniesieniu do podejmowania nowych zadań,
 • elastyczność czasowa (zjazdy odbywają się w weekendy, Labibianie coraz częściej zapraszani są do reprezentowania sieci przy okazji różnych wydarzeń),
 • umiejętności interpersonalne (łatwość w nawiązywaniu kontaktu, komunikatywność).

ZASADY REKRUTACJI DO SIECI LABIB

Jeśli chcesz włączyć się w sieć LABiB, wykonaj poniższe kroki:

 • Zarejestruj się na portalu www.labib.pl, link do Twojego profilu będzie potrzebny na etapie wypełniania formularza zgłoszenia. Zależy nam, abyś wiedział/a, co nas inspiruje, zastanawia, co i jak robimy w bibliotekach i wspólnie z bibliotekami.

 • (OPCJONALNIE): Pozyskaj rekomendację od: członka sieci LABiB lub osoby z zespołu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego lub innej organizacji/instytucji/osoby. Wzór rekomendacji znajdziesz tutaj [link]. Skan wypełnionej i podpisanej rekomendacji prześlij pocztą elektroniczną na adres: elzbieta.jankowska@frsi.org.pl. LABiB opiera się na sile i potencjale sieci – razem wiemy więcej. Dlatego w aplikowaniu ważne jest posiadanie rekomendacji od osoby, z którą współpracujesz, która zna Twoje mocne strony, widziała Cię „w akcji”. Pozyskanie rekomendacji to pierwszy krok w stronę myślenia w kategoriach networkingu (sieciowania). Rekomendacja nie jest obowiązkowa, ale zwiększa Twoje szanse w procesie rekrutacyjnym.

 • Wypełnij formularz rekrutacyjny dostępny tutaj. Sieć LABiB jest współtworzona przez jej członków – zgłoszenia będą czytać zarówno Labibianie, jak też osoby z zespołu FRSI.

Zarezerwuj czas na rozmowę przez Skype w dniach od 30 sierpnia do 8 września br.  W obecnym naborze planujemy przyjąć do 10 osób.

Więcej informacji dotyczących m.in.: dokładnyc terminów rekrutacji oraz korzyści z udziału w sieci LABiB znajduje się na tutaj [link].

Wszelkie pytania dotyczące LABiBu i naboru można kierować na adres e-mail: nabor2016@labib.pl,Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP