Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Wikipedia i otwarte repozytoria naukowe

Data dodania: 28.07.2016

Wikipedia i otwarte repozytoria naukowe

W jaki sposób mogą korzystać ze wzajemnej współpracy? Co zyskuje Wikipedia, a co repozytorium? W serwisie Otwarta Nauka został opublikowany artykuł na ten temat.

Repozytoria naukowe nie od dziś mają problemy z widocznością w Internecie. A deponowane tam materiały to przede wszystkim recenzowana literatura naukowa, należąca do grupy najbardziej wiarygodnych tekstów dostępnych online. Potrzeby i możliwości Wikipedii i repozytoriów naukowych wzajemnie się uzupełniają. Im więcej otwartych treści w repozytoriach, tym większa szansa dla autorów artykułów Wikipedii na ich wyszukanie i dodanie do listy materiałów stanowiących bazę do opracowania artykułu. Dla repozytoriów to z kolei szansa na większą widoczność, wyższą liczbę odwiedzin.

Źródło: KOED


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP