Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

MKiDN wspiera digitalizację zbiorów archiwów społecznych

Data dodania: 18.08.2016

MKiDN wspiera digitalizację zbiorów archiwów społecznych

Prawie 400 tys. zł otrzymają organizacje pozarządowe na digitalizację i udostępnienie w Internecie zgromadzonej przez siebie dokumentacji historycznej: fotografii, nagrań i relacji. Dotacje zostały przyznane ośmiu organizacjom ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Archiwa państwowe gromadzą przede wszystkim dokumentację wytwarzaną przez podmioty publiczne – wyjaśnia Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Wojciech Woźniak. – Jednak aby udokumentować całość życia społecznego niezbędna jest dokumentacja wytwarzana przez instytucje niepubliczne i osoby prywatne. Tę gromadzą archiwa społeczne i ich działalność od tego roku wspieramy także finansowo. Dzięki zmianom w ustawie archiwalnej wprowadzonym jesienią ubiegłego roku Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zyskał uprawnienie do przydzielania dotacji podmiotom prowadzącym archiwa społeczne. W ten sposób możemy wspierać te organizacje, które swoją aktywnością dopełniają działalność archiwów państwowych i pomagają zachować pamięć o naszej wspólnej przeszłości.

Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP