Polecamy
79,00 PLN 99,00 PLN

  Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Normal 0 21... więcej >

Darowizna książek przez bibliotekę

Data dodania: 19.08.2016

Darowizna książek przez bibliotekę

Czy biblioteka publiczna może rozdawać bezpłatnie swój majątek, np. książki należące do zbiorów bibliotecznych? Czy od wartości darowanych książek biblioteka powinna odprowadzić podatek dochodowy?

Moim zdaniem biblioteka może darować książki, ale pod warunkiem przestrzegania obowiązku realizacji swojej roli określonej przepisami Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach). Poza tym powinno odbywać się to zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (dalej: rozporządzenie). Natomiast co do opodatkowania, to, moim zdaniem, nie wystąpi tu obowiązek naliczenia podatku dochodowego.

Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Organizują one i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Natomiast do podstawowych zadań bibliotek należy (art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy o bibliotekach):

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
  • obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, a zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także
  • współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

Materiały biblioteczne to głównie dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne (art. 5 ustawy o bibliotekach).

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP