Polecamy
Renata Ciesielska-Kruczek 26,00 PLN 38,00 PLN

Autorka publikacji zachęca wszystkich czytelników, naukowców, bibliotekarzy, zapalonych globtroterów,... więcej >

Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

Data dodania: 22.08.2016

Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc w stałym i ustalonym z góry terminie, nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. Terminy wypłaty innych świadczeń płacowych związanych ze stosunkiem pracy są bardziej zróżnicowane i wynikają z przepisów dotyczących danego świadczenia. Prawo pracy nie przewiduje więc jednego, uniwersalnego terminu wypłaty wynagrodzeń pracowniczych – decyduje o nim brzmienie przepisu lub charakter świadczenia.

Kodeks pracy zawiera tylko ogólne regulacje dotyczące terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę, pozostawiając doprecyzowanie tego terminu danemu pracodawcy. Z przepisów ustawowych wynika jedynie, że wynagrodzenie jest płatne co najmniej raz w miesiącu, z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości. Wynagrodzenie za dany miesiąc powinno być wypłacone najpóźniej 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego, a jeżeli ustalony dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, to w dniu poprzedzającym (art. 85 § 2 K.p.).

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP