Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Zatrudnianie młodocianych w celu nauki zawodu

Data dodania: 26.08.2016

Zatrudnianie młodocianych w celu nauki zawodu

Zatrudnianie młodocianych odbywa się na warunkach daleko odbiegających od zatrudnienia dorosłego pracownika. Inne są normy czasu pracy, wymiar urlopu czy ochrona zdrowia pracownika młodocianego. Gwarancje trwałości zatrudnienia też są mocniejsze niż w przypadku ogółu pracowników. Taka odmienność w uregulowaniu sytuacji prawnej pracowników młodocianych występuje przede wszystkim w przypadku zatrudniania ich w celu przygotowania zawodowego.

Osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18, jest pracownikiem młodocianym w rozumieniu prawa pracy. Zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat, jest zabronione (art. 190 K.p.). Ponadto można zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

  • ukończyli co najmniej gimnazjum,
  • przedstawili świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Wyjątki od powyższych ograniczeń przewiduje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. nr 214, poz. 1808).

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP