Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Nowy wzór wniosku o dotację

Data dodania: 08.09.2016

Nowy wzór wniosku o dotację

Od 3 września 2016 weszło w życie długo oczekiwane rozporządzenie - przepisy wykonawcze do znowelizowanej ustawy o pożytku. Razem z Marcinem Dadelem redakcja ngo.pl omawia to, co bezpośrednio dotyka NGO - formularz wniosku o dotację, czyli nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań [link] (w skrócie: rozporządzenie ws. ofert) wchodzi w życie 3 września 2016 roku. Oznacza to, że we wszystkich konkursy ofert ogłaszanych od tego dnia trzeba posługiwać się nowymi formularzami wniosków, umów i sprawozdań.

W nowym rozporządzeniu ws. ofert wprowadzono dwa komplety wzorów formularzy:

  • zestaw wzorów formularzy dedykowany otwartym konkursom ofert (tzw. konkursom dotacyjnym) – formularze te dotyczą większości wniosków o dotacje składanych do samorządowych organów administracji publicznej;
  • zestaw wzorów formularzy dotyczących tzw. regrantingu (tryb z art. 14 ust 1a i 2 ustawy) – co jest nową procedurą konkursową, wprowadzoną nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku. Więcej o regrantingu w kolejnym artykule.

Na marginesie warto zaznaczyć, że nowe rozporządzenie wprowadza także ramowy wzór umowy dla zadań realizowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert – tzw. trybu małych grantów z art. 19a.

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP