Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Obniżenie stawek VAT od publikacji elektronicznych w UE - konsultacje publiczne

Data dodania: 14.09.2016

Obniżenie stawek VAT od publikacji elektronicznych w UE - konsultacje publiczne

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w sprawie wprowadzenia na poziomie europejskim do dyrektywy o VAT możliwości stosowania obniżonych stawek dla wydań elektronicznych Polska Izba Książki zachęca do wypełnienia kwestionariusza ankietowego dla Komisji Europejskiej, który dostępny jest pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VATepub2016.

Uzupełniony kwestionariusz konsultacyjny można wysyłać do 19 września, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi na stronie z kwestionariuszem - link do strony z kwestionariuszem powyżej. Pytania zawarte w kwestionariuszu mają charakter w większości zamknięty - odpowiedzi należy udzielić zaznaczając kursorem wybraną z możliwych opcji odpowiedź lub opcjonalnie kilka z nich. Na zagadnienia otwarte można udzielić odpowiedzi w języku polskim.

Źródło: Rynek Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP