Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Liczba godzin pracy a wynagrodzenie pracownika

Data dodania: 15.09.2016

Liczba godzin pracy a wynagrodzenie pracownika

Dom kultury zatrudnia 4 dozorców, którzy pracują od poniedziałku do piątku od godziny 21.00 do 7.00 (10 godzin) oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 15:00 do 15:00 (24 godziny). W instytucji obowiązuje równoważny czas pracy. Problemem jest to, że w każdym miesiącu dozorcom wypada inna liczba godzin do przepracowania. Harmonogram czasu pracy sporządzany jest na cały rok i wyliczona jest przeciętna wielkość etatu – w tym przypadku 0,7 etatu. Natomiast z godzin faktycznie przepracowanych w danym miesiącu przez dozorców wynika, że w różnych miesiącach pracują w wymiarze od 0,59 do 0,9 etatu.

W jednym miesiącu zgodnie z etatem pracownik powinien przepracować 118 godzin, natomiast z harmonogramu i liczby przepracowanych godzin w miesiącu wynika, że przepracował on 110 godzin. Natomiast w następnym miesiącu powinien przepracować 124 godziny, a przepracował 140 godzin i za te godziny otrzymał wynagrodzenie łącznie z dodatkami. W ogólnym rozliczeniu rocznym liczba godzin przepracowanych, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie, jest zawsze większa niż wynika to z wielkości etatu.

Czy w miesiącu, w którym dozorca przepracuje zgodnie z harmonogramem mniej godzin niż wynika to z wielkości jego etatu, należy doliczyć „puste” godziny? Czy wynagrodzenie poszczególnych dozorców uzależnione od liczby przepracowanych godzin wyliczane jest prawidłowo?

Wskazany w pytaniu sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne miesiące pracy jest nieprawidłowy. Proszę pamiętać, że umowa o pracę powinna zawierać między innymi wskazanie wymiaru czasu pracy pracownika (art. 29 § 1 pkt 4 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dalej: kp).

Przez pojęcie wymiar czasu pracy należy rozumieć konkretną liczbę godzin do przepracowania przez pracownika w przyjętym okresie rozliczeniowym. Przykładowo, jeśli w instytucji obowiązuje roczny okres rozliczeniowy od 1 stycznia do 31 grudnia, to pracownik zatrudniony na cały etat powinien przepracować w 2016 r. nie więcej niż 2016 godzin (252 dni × 8 godzin).

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP