Polecamy
Marlena Gęborska 65,00 PLN

Przedmiotem niniejszej publikacji są działania bibliotek aktywnie promujących książkę dziecięcą, z... więcej >

Publikacja listy białych plam NGA w Polsce

Data dodania: 20.09.2016

Publikacja listy białych plam NGA w Polsce

Prezentujemy najbardziej aktualną listę białych plam NGA w Polsce. Biała plama NGA to punkt adresowy, który nie znajduje się w zasięgu sieci dostępu do internetu umożliwiającej świadczenie usług dostępowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (a w przypadku lokalizacji placówki oświatowej – o przepustowości co najmniej 100 Mb/s).

Lista stanowi podstawę do wyznaczania obszarów konkursowych dla drugiego konkursu w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dostępna jest ona na portalu Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP