Polecamy
39,00 PLN

Publikacja dostępna w serwisie IBUK oraz IBUK Libra Megabiblioteki to termin różniący... więcej >

Informacje o prawach autorskich na czasopismach wydawanych przez biblioteki

Data dodania: 20.09.2016

Informacje o prawach autorskich na czasopismach wydawanych przez biblioteki

Jednym z zadań amerykańskich bibliotek jest edukowanie użytkowników na temat praw autorskich, a w pracę tę zaangażowani są często pracownicy działów wydawniczych bibliotek. Autorka postanowiła sprawdzić czy ich aktywność w tym zakresie ma przełożenie na strefę praktyczną, wybierając jako obszar badań punkt styczny dwóch sfer ich działalności: publikacyjnej i edukacyjnej, analizując informacje o prawach autorskich na czasopismach publikowanych przez biblioteki szkół wyższych.

W badaniu uwzględniono tytuły wydawane przez instytucje członkowskie Library Publishing Coalition (koalicja bibliotek z Ameryki Północnej, świadczących usługi wydawnicze), wymienione w wykazie Library Publishing Directory z 2015 r. Ponieważ ochrona praw autorskich ma w różnych krajach różną postać, w próbie znalazły się wyłącznie publikacje placówek ze Stanów Zjednoczonych, zawężono ją też do tytułów wydawanych obecnie i ukazujących się na rynku co najmniej od trzech lat. Głównym źródłem danych do analizy były strony www czasopism, a w przypadku otwartych tytułów również publikowane na nich treści. W okresie od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r. sprawdzano zakres udostępnianych na nich publicznie informacji, określających status tytułu w zakresie otwartego publikowania, typ i umiejscowienie noty o prawach autorskich, własność praw autorskich i wykorzystanie otwartych licencji.

Czytaj całość.

Źródło: babin.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP