Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Jak należy obliczać terminy podatkowe?

Data dodania: 21.09.2016

Jak należy obliczać terminy podatkowe?

Terminowość to jedna z podstawowych zasad obowiązujących podatników w kontaktach z administracją podatkową przy składaniu deklaracji, zapłacie podatków, wnoszeniu podań itp. Terminy mogą być określone jako konkretna data albo okres pewnej liczby dni, miesięcy lub lat. Gdy wypadają one w dni wolne od pracy, zyskuje się więcej czasu na realizację obowiązków podatkowych.

Terminy podatkowe są formułowane na dwa sposoby: jako określony dzień w roku albo jako kończące się z upływem pewnego okresu.

Zaliczane do pierwszej grupy wskazują dzień, przed upływem którego należy wywiązać się z danego obowiązku. W ten sposób określa się zasadniczo terminy składania deklaracji i zapłaty podatków, np. deklaracje VAT składa się do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale).

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP