Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

Wypłata 10. następnego miesiąca a wynagrodzenie urlopowe

Data dodania: 22.09.2016

Wypłata 10. następnego miesiąca a wynagrodzenie urlopowe

Przepisy z zakresu prawa pracy przewidują, że wypłaty wynagrodzenia dokonuje się nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Z uwagi na określenie tego terminu w przepisach zakładowych, pracownicy mogą mieć ustalane wynagrodzenie urlopowe z różnych miesięcy. Inna będzie podstawa urlopowa przy wypłacie wynagrodzenia za pracę w danym miesiącu, a inna 10. następnego miesiąca.

Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Jeżeli wynagrodzenie za pracę płatne jest raz w miesiącu, wypłaca się je z dołu niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (art. 85 K.p.). Przy czym w przypadku gdy dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

Powyższe zasady nie dotyczą wypłaty składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. Tego rodzaju składniki wypłaca się z dołu, w terminach określonych w przepisach prawa pracy.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP