Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Nominacje do Nagrody im. Jana Długosza 2016

Data dodania: 27.09.2016

Nominacje do Nagrody im. Jana Długosza 2016

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza jest jedyną inicjatywą w Polsce, która popularyzuje i nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury. Laureat Nagrody otrzymuje nagrodę pieniężną oraz statuetkę dłuta prof. Bronisława Chromego.

Zgodnie z Regulaminem do Konkursu są zgłaszane publikacje, które zostały napisane przez autora posiadającego polskie obywatelstwo i ukazały się po raz pierwszy w polskim wydawnictwie w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody. Nad poprawnością prac w trakcie przygotowań do Konkursu czuwa powołane przez organizatora Jury pod kierownictwem przewodniczącego.

Publikacje nominowane do Nagrody im. Jana Długosza 2016:

  • Andrzej Brzeziecki, Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Kraków 2015
  • Paweł Dybel, Dylematy demokracji. Kontekst polski, Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, Kraków 2015
  • Adam Dziadek, Jan Zieliński, Aleksander Wat. Notatniki, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Warszawa, Katowice 2015
  • Wojciech Dziedziak, O prawie słusznym. Perspektywa systemu prawa stanowionego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015
  • Danuta Kisielewicz, Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole 2015
  • Lidia Kośka, Lec. Autobiografia Słowa, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2015
  • Anna Machcewicz, Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2015
  • Marcin M. Wiszowaty, Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych,Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015
  • Dorota Wojda, Polska Szeherezada. Swoje i obce z perspektywy postkolonialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015
  • Wioletta Zawitkowska, Walka polityczno-prawna o następstwo tronu po Władysławie Jagielle w latach 1424-1434, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015

Źródło: Portal księgarski


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP