Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Wykorzystajmy dorobek FIO, zamiast go marnować

Data dodania: 30.09.2016

Wykorzystajmy dorobek FIO, zamiast go marnować

Należy dyskutować o FIO – ma różne słabości i trzeba je naprawiać. Dobrze byłoby jednak, aby przy wprowadzaniu większych zmian nie zmarnować dotychczasowego, ponad dziesięcioletniego dorobku FIO.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) od momentu powstania w 2005 roku cieszy się ogromną popularnością wśród organizacji pozarządowych. W ostatnich miesiącach ze strony rządowej dochodziły głosy zapowiadające reformę FIO. Kilkukrotnie wypowiadali się na ten temat zarówno Minister Wojciech Kaczmarczyk, jak i przedstawiciele MRPiPS.

W konkursie FIO na rok 2017 zrezygnowano (niestety!) z projektów wieloletnich. Można to odebrać jako przymiarkę do większych zmian – rząd nie chce sobie wiązać rąk zaciąganiem zobowiązań w dłuższym horyzoncie czasowym. Jednocześnie szczegóły spodziewanych reform nie zostały jeszcze dookreślone, nie jest też do końca jasne kto będzie operatorem Programu. Wszyscy zapowiadają tylko „szeroką dyskusję” na ten temat.

Oczywiście jak najbardziej należy dyskutować o FIO. Mam nadzieję, że, ze względu na wagę tego Programu, na rozmowę zostanie poświęcona odpowiednia ilość czasu, a liczba zaangażowanych w nią podmiotów i organizacji będzie jak największa. FIO ma różne słabości i trzeba je naprawiać. Dobrze byłoby jednak, aby przy wprowadzaniu większych zmian nie zmarnować dotychczasowego, ponad dziesięcioletniego dorobku FIO.

Czytaj całość.

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP