Polecamy
Małgorzata Kisilowska 39,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Dodatek specjalny można przyznać na określony czas albo bezterminowo

Data dodania: 03.10.2016

Dodatek specjalny można przyznać na określony czas albo bezterminowo

Pracownik w grudniu ubiegłego roku otrzymał umowę o pracę, w której określono jego wynagrodzenie zasadnicze i dodatki: stażowy, funkcyjny i specjalny. Przy czym dodatek specjalny pracownik miał określony w umowie o pracę do września 2016 r. W sierpniu pracownik otrzymał podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. Dodatki pozostawiono bez zmian, przy czym w przypadku dodatku specjalnego — nie określono terminu, do kiedy będzie wypłacany. Czy od października dodatek specjalny nadal należy się pracownikowi i na jakiej podstawie?

W zależności od powodu przyznania dodatku specjalnego można go otrzymywać przez określony czas albo bezterminowo. Pracownikowi można przyznać dodatek specjalny za (art. 31 ust. 4 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej):

  • wykonywanie dodatkowych, ale powierzonych przez pracodawcę zadań, na okres wykonywania tych zadań albo
  • pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze.

Zwracam uwagę, że są to dwie odrębne przesłanki do przyznania pracownikowi dodatku specjalnego. Jeśli pracownik otrzymał dodatek specjalny na podstawie pierwszej z nich — za wykonywanie dodatkowych, powierzonych przez pracodawcę zadań — wówczas dyrektor instytucji kultury powinien przyznać go na określony czas, który może być wskazany datą lub zdarzeniem, np. do ukończenia określonego projektu.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP