Polecamy

Dodatek specjalny można przyznać na określony czas albo bezterminowo

Data dodania: 03.10.2016

Dodatek specjalny można przyznać na określony czas albo bezterminowo

Pracownik w grudniu ubiegłego roku otrzymał umowę o pracę, w której określono jego wynagrodzenie zasadnicze i dodatki: stażowy, funkcyjny i specjalny. Przy czym dodatek specjalny pracownik miał określony w umowie o pracę do września 2016 r. W sierpniu pracownik otrzymał podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. Dodatki pozostawiono bez zmian, przy czym w przypadku dodatku specjalnego — nie określono terminu, do kiedy będzie wypłacany. Czy od października dodatek specjalny nadal należy się pracownikowi i na jakiej podstawie?

W zależności od powodu przyznania dodatku specjalnego można go otrzymywać przez określony czas albo bezterminowo. Pracownikowi można przyznać dodatek specjalny za (art. 31 ust. 4 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej):

  • wykonywanie dodatkowych, ale powierzonych przez pracodawcę zadań, na okres wykonywania tych zadań albo
  • pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze.

Zwracam uwagę, że są to dwie odrębne przesłanki do przyznania pracownikowi dodatku specjalnego. Jeśli pracownik otrzymał dodatek specjalny na podstawie pierwszej z nich — za wykonywanie dodatkowych, powierzonych przez pracodawcę zadań — wówczas dyrektor instytucji kultury powinien przyznać go na określony czas, który może być wskazany datą lub zdarzeniem, np. do ukończenia określonego projektu.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP