Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Warunki zwrotu dofinansowania na naukę pracownika

Data dodania: 11.10.2016

Warunki zwrotu dofinansowania na naukę pracownika

Pracodawca może wspierać dokształcającego się pracownika przez przyznanie mu dofinansowania do kosztów nauki. W założeniu pracownik ma ją ukończyć w terminie i, jeżeli tak przewiduje umowa szkoleniowa, odpracować otrzymaną pomoc. Czasami jednak cykl kształcenia nie zostaje zakończony zgodnie z planem. Powstaje wtedy pytanie o zwrot przyznanego przez pracodawcę dofinansowania na naukę.

Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy, przysługują uprawnienia, które można podzielić na ustawowe i umowne. Te pierwsze to urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub z części dnia pracy, w celu punktualnego przybycia i obecności na obowiązkowych zajęciach. Podstawą prawną do przyznania tych ustawowych uprawnień jest art. 1031 K.p.

Drugą grupą świadczeń, jakie mogą być przyznane pracownikowi podnoszącemu swoje kwalifikacje zawodowe, są świadczenia dodatkowe, do których należą m.in. dofinansowanie albo pokrycie opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie (art.1033 K.p.). Prawo do określonych świadczeń dodatkowych wynika z umowy szkoleniowej, która jest obligatoryjna, jeżeli pracodawca zamierza zobowiązać pracownika do odpracowania przyznanej mu pomocy finansowej. Odpracowanie to polega na pozostawaniu w zatrudnieniu u pracodawcy, który wsparł naukę pracownika, przez okres ustalony w umowie szkoleniowej (nie dłuższy niż 3 lata).

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP