Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

Europejska reforma prawa autorskiego - stanowisko KOED

Data dodania: 13.10.2016

Europejska reforma prawa autorskiego - stanowisko KOED

MKiDN uruchomiło konsultacje ws. europejskiej reformy prawa autorskiego. Jak już sygnalizowała Koalicja Otwartej Edukacji, proponowane zapisy są bardzo szkodliwe dla edukacji. Przygotowane zostało stanowisko, które zostało wysłane do resortu kultury jako wspólne głos 37 organizacji zrzeszonych w Koalicji.

Komisja Europejska zaskoczyła nas swoją zachowawczą postawą, a nawet wycofaniem się z wcześniejszych zapowiedzi. Pod pewnymi względami Dyrektywa, gdyby weszła w życie w obecnej postaci, oznaczałaby pogorszenie stanu prawnego z punktu widzenia indywidualnych użytkowników oraz instytucji działających w imię interesu publicznego. KOED apeluje do polskiego rządu o wsparcie rozszerzenia reformy o wskazane w stanowisku kwestie tak, aby wykorzystać tę szansę na dostosowanie prawa autorskiego do ery cyfrowej.

Źródło: KOED


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP