Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Wkład własny w programie nie z dotacji podmiotowej

Data dodania: 17.10.2016

Wkład własny w programie nie z dotacji podmiotowej

Biblioteka otrzymała dotację z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” na zakup komputerów. Jej wkład własny ma wynosić 15% wartości sprzętu. Czy wkład własny biblioteka może sfinansować z dotacji podmiotowej?

Dotacja podmiotowa, którą przekazuje organizator na podstawie art. 28 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym tę działalność prowadzi (art. 12 ustawy o działalności kulturalnej). Wynika stąd, że nie można jej wykorzystać na wkład własny do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Przyznane dofinansowanie z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” może być przeznaczone wyłącznie na zakup środków trwałych, w tym wartości niematerialnych i prawnych (np. licencja na program komputerowy) o jednostkowej wartości księgowej przekraczającej 3500 zł.

We wniosku biblioteka określa wysokość kwot dofinansowania, które zamierza wydatkować w każdym roku realizacji zadania, a także kwoty wkładu własnego. Wkład własny biblioteka powinna sfinansować ze środków własnych, pożyczki lub dotacji celowej. 

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP