Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Czy można zerwać umowę SMS-em?

Data dodania: 24.10.2016

Czy można zerwać umowę SMS-em?

Nowe przepisy Kodeksu cywilnego zezwalają umowę zawartą pisemnie rozwiązać za zgodą stron lub wypowiedzieć w formie dokumentowej, czyli np. poprzez SMS. Ta nowa forma w praktyce rodzi poważne skutki w zakresie rozwiązywania i wypowiadania umów pisemnych. 

8 września 2016 r. do polskiego systemu prawa cywilnego wprowadzono tzw. formę dokumentową, która jest formą pośrednią pomiędzy formą ustną (tj. nieformalną czynnością prawną, dokonywaną słownie lub gestem), a formą pisemną, która wymagała – i nadal wymaga – złożenia na dokumencie (papierowym) własnoręcznego, oryginalnego podpisu.

Organizacje zawierają i wypowiadają umowy. Zwykle na papierze, z podpisami i pieczęciami. Nowe przepisy nie wywrócą do góry nogami tych zwyczajów. Może się jednak zdarzyć, że będą miały zastosowanie. Zobaczmy więc na czym właściwie polega nowa forma dokumentowa i jakie może mieć zastosowanie w organizacji.

Wedle nowego przepisu art. 773 Kodeksu cywilnego: „Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią”. Z kolei czynności w formie dokumentowej zdefiniowano następująco:

Art. 772 Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

Co zatem od 8 września 2016 r. jest dokumentem?

  • tradycyjne dokumenty papierowe
  • zapis na kamieniu, folii, pergaminie, tkaninie itp.
  • skan dokumentu, faks lub kserokopia
  • SMS
  • MMS
  • nagranie na pocztę głosową telefonu
  • post, informacja, zapis na stronie www
  • film zawierający oświadczenie przesłany na nasz telefon lub zamieszczony w internecie na dowolnej stronie www
  • i wiele, wiele innych form, obecnych i przyszłych…

Oczywiście każdy dokument musi zawierać w sobie jakąś informację istotną prawnie, jakieś oświadczenie woli lub wiedzy twórcy dokumentu.

Czytaj całość.

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP