Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Stanowisko ZO Ostrołęckiego ws zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Data dodania: 28.02.2011

Stanowisko ZO Ostrołęckiego ws zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Zarząd Oddziału Ostrołęckiego SBP wyraża sprzeciw wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych.

Ustawa miała przede wszystkim usunąć przepisy, które stwarzają trudności w bieżącym funkcjonowaniu instytucji kultury przez tworzenie nieuzasadnionych barier i ograniczeń. W projekcie pojawiły się bardzo kontrowersyjne zapisy. Dla bibliotek wejście w życie przedmiotowej ustawy będzie miało charakter wyraźnie destabilizujący. Zaledwie kilka lat temu udało się doprowadzić do usamodzielnienia bibliotek, które funkcjonowały w strukturach domów kultury. Powrót do tych praktyk może zniweczyć te wieloletnie wysiłki, zniszczyć wiele inicjatyw i przejawów lokalnej przedsiębiorczości. Biblioteki jako instytucje niesamodzielne, zostaną wykreślone z rejestrów instytucji kultury, stracą możliwość występowania o środki pozabudżetowe i korzystania z grantów i programów, przewidzianych dla instytucji kultury. Tym procesom towarzyszyć także będzie zanik wymiany doświadczeń, ograniczenia w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych, wykorzystywanie bibliotekarzy do innych „pilniejszych” prac.

Negatywnie oceniamy także art. 7 ust. 3 projektu ustawy. Zapis ten oznacza m.in. rozwiązanie umów z niemal wszystkimi dyrektorami bibliotek publicznych w Polsce. Rozwiązanie umów rok po wejściu w życie ustawy jest swoistym wotum nieufności wobec dyrektorów i negatywną oceną zarządzania instytucjami kultury. Dopuszczenie osób prawnych do zarządzania bibliotekami uważamy także za nieuzasadnione i nie przystające do rzeczywistości, zagrażające wypełnianiu przez biblioteki ich podstawowych zadań statutowych.

Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących bibliotek powinny się dokonywać przede wszystkim poprzez ustawę o bibliotekach, kompleksowo obejmującą prawne ramy ich funkcjonowania.

Stanowisko przyjęto na zebraniu Zarządu Oddziału Ostrołęckiego SBP z udziałem Przewodniczących Kół i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w dniu 24 lutego 2011 r. w Ostrołęce


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP