Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

VAT przy dostawie towarów wraz z dodatkowymi usługami

Data dodania: 25.10.2016

VAT przy dostawie towarów wraz z dodatkowymi usługami

W przypadku gdy podatnik VAT sprzedaje dla innego podatnika towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, obowiązuje go generalnie tzw. zasada odwrotnego obciążenia. Przy czym wartość dodatkowych usług realizowanych w związku ze sprzedażą towarów (stanowiących elementy dostawy) zwiększa podstawę opodatkowania z tytułu dostawy towaru i powinna być opodatkowana na zasadach właściwych dla dostawy tych towarów.

Jeden z naszych Czytelników w pytaniu do redakcji wskazał, że podstawowym przedmiotem jego działalności jest sprzedaż stali. Dodatkowo, na życzenie klienta, świadczy usługi np. polegające na jej cięciu czy wygięciu, a także usługi cięcia i wyginania stali z materiału powierzonego przez klienta. Miał wątpliwości, czy w obu tych przypadkach należy zastosować odwrotne obciążenie.

Mechanizm odwrotnego obciążenia, polegający na przeniesieniu obowiązku rozliczenia VAT z tytułu dostawy towaru ze sprzedawcy na nabywcę, ma zastosowanie do towarów wskazanych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, jeśli łącznie spełnione są przesłanki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, tj.:

  • dokonującym ich dostawy jest podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
  • nabywcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

W przypadku gdy warunki te zostaną spełnione, dostawca towaru jest zwolniony z obowiązku odprowadzenia podatku należnego z tego tytułu do urzędu skarbowego. Wykazuje on wówczas sprzedaż w poz. 31 w deklaracji VAT jako dostawę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca podając jedynie wartość netto dostawy i wystawia fakturę niezawierającą stawki i kwoty podatku wraz z dodatkową informacją „odwrotne obciążenie”.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP