Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Biblioteka dla Dydaktyki - patronat SBP

Data dodania: 04.11.2016

Biblioteka dla Dydaktyki - patronat SBP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z radością obejmie patronatem konferencję pt. „Biblioteka dla Dydaktyki”, która odbędzie się 27 stycznia 2017 r. w ramach XXXV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu SBP w Katowicach.

Patronat przyjmujemy jako dowód szczególnego wyróżnienia, gdyż jest on świadectwem obecności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich tam, gdzie promuje się wiedzę i dobre praktyki w pracy bibliotekarskiej oraz współpracę bibliotekarzy ze środowiskiem akademickim. Jestem przekonana, że konferencja okaże się dużym sukcesem.

Patronat medialny nad Państwa przedsięwzięciem obejmą czasopisma SBP „Bibliotekarz” i „Poradnik Bibliotekarza” oraz portal sbp.pl.

Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca SBP


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP