Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Kiedy można zapłacić obniżone odsetki podatkowe?

Data dodania: 10.11.2016

Kiedy można zapłacić obniżone odsetki podatkowe?

Podatnik, który uiszcza zaległość podatkową ujawnioną w wyniku autokorekty deklaracji, płaci niższe odsetki za zwłokę. Wylicza się je – w zależności od momentu powstania długu – według stawki wynoszącej 50% lub 75% stawki podstawowej. Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest wpłata zaległości podatkowej w ciągu tygodnia od złożenia korekty.

Obniżone odsetki podatkowe to premia za szybką wpłatę długu ujawnionego w wyniku autokorekty deklaracji. Funkcjonują dwie preferencyjne stawki odsetkowe – 50% i 75% stawki podstawowej.

Odsetki za zwłokę wylicza się według stawki wynoszącej 50% stawki podstawowej (obecnie 4%) w przypadku wpłaty zaległości podatkowej powstałej od 1 stycznia 2016 r. Warunki korzystania z tej preferencji określa art. 56a Ordynacji podatkowej. Zaległość podatkowa musi wynikać z korekty deklaracji przedłożonej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji.

Dług trzeba przy tym uregulować w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty (przykład 1). Poprawki w rozliczeniu nie mogą być dokonane pod wpływem działań urzędników. Zastosowanie obniżonych odsetek za zwłokę nie wchodzi w rachubę, jeżeli korekta deklaracji jest składana po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej przez organ podatkowy lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej, a gdy nie wysyła się zawiadomienia – po zakończeniu tych procedur. Takie samo wyłączenie obowiązuje w przypadku korekty dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP