Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

W jakich przypadkach choroba czy urlop nie wpływają na wysokość dodatku funkcyjnego?

Data dodania: 15.11.2016

W jakich przypadkach choroba czy urlop nie wpływają na wysokość dodatku funkcyjnego?

Instytucja kultury wypłaca pracownikom dodatki funkcyjne. W układzie zbiorowym pracy nie wspomina się o zasadach jego wypłaty w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim lub korzystania z urlopu wypoczynkowego. Podobnie § 6 Rozporządzenia MKiDN z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: w sprawie wynagradzania) wspomina tylko o zasadach jego przyznawania.

Czy w związku z chorobą pracownika dodatek funkcyjny powinien być wypłacany w całości czy pomniejszony za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim? Czy przebywanie na urlopie wypoczynkowym jest podstawą do proporcjonalnego zmniejszenia tego dodatku, czy należy go wypłacić w całości?

Regulacje dotyczące zasad przyznawania dodatku funkcyjnego w instytucji kultury powinny być zawarte w układzie zbiorowym pracy albo w regulaminie wynagradzania. Jeżeli te wewnętrzne akty prawne instytucji kultury milczą na ten temat, pracownikowi przysługuje dodatek funkcyjny także w trakcie nieobecności w pracy usprawiedliwionej chorobą, ponieważ nie ma podstawy prawnej, która uprawniałaby pracodawcę do niewypłacenia pracownikowi dodatku funkcyjnego, np. za czas zwolnienia lekarskiego czy przebywania na urlopie wypoczynkowym.

Ponadto należy pamiętać, że także w trakcie nieobecności pracownik nadal pozostaje zatrudniony na tym samym kierowniczym stanowisku pracy. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi w związku z zajmowaniem określonego kierowniczego stanowiska, np. kierownika działu, zastępcy dyrektora, głównego księgowego (art. 31 ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP