Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Jak rozliczyć w ZUS nadpłaconą pensję chorego pracownika?

Data dodania: 16.11.2016

Jak rozliczyć w ZUS nadpłaconą pensję chorego pracownika?

Wypłacając pracownikowi wynagrodzenie za pracę za pełny miesiąc, składki ubezpieczeniowe od tej wypłaty pracodawca powinien naliczyć w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za miesiąc, w którym dokonano wypłaty. Przedłożenie przez pracownika po wypłacie pensji zaświadczenia lekarskiego o chorobowej niezdolności do pracy za część tego miesiąca wywołuje jednak wątpliwości, czy korygować te rozliczenia.

Pracownik, który jest niezdolny do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, ma prawo do co najmniej 80% wynagrodzenia, zwanego wynagrodzeniem chorobowym. W przypadku natomiast pracownika, który ukończył 50. rok życia, wynagrodzenie to przysługuje przez okres do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Wynagrodzenie chorobowe pracodawca wypłaca z własnych środków, za każdy dzień chorobowej niezdolności pracownika do pracy.

Za kolejne dni tej niezdolności w danym roku kalendarzowym (czyli odpowiednio od 34. lub 15. dnia choroby) pracownikowi przysługuje już zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego (tj. ze środków ZUS).

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP