Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Dwa dni „opieki” na dziecko do wykorzystania w ciągu roku

Data dodania: 16.11.2016

Dwa dni „opieki” na dziecko do wykorzystania w ciągu roku

Zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14 to jedno z uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Jest ono ściśle związane z danym rokiem kalendarzowym, pracownik musi więc mieć na uwadze graniczny termin wykorzystania tego uprawnienia. Dostępne są dwa warianty skorzystania z niego – godzinowy lub „dzienny”.

Pracownikowi wychowującemu dziecko do lat 14 i zatrudnionemu w ramach stosunku pracy, przysługuje prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. Zwolnienie to, czasami zwane opieką, przysługuje w odniesieniu do danego roku kalendarzowego (art. 188 K.p.). Sposób wykorzystania zwolnienia – w dniach lub w godzinach – zależy od pierwszego w danym roku wniosku o udzielenie zwolnienia. Jest on wiążący odnośnie formy wykorzystania zwolnienia przez cały rok kalendarzowy.

Jeżeli więc pracownik w pierwszym wniosku wskaże, że chce wykorzystać np. 1 dzień zwolnienia na dziecko, nie będzie mógł w późniejszym okresie zawnioskować o 8 godzin wolnego. I odwrotnie – zawnioskowanie o udzielenie zwolnienia w wymiarze godzinowym wykluczy późniejsze wykorzystanie pozostałej części zwolnienia w dniach. Można w tym miejscu zasygnalizować, że w przypadku pracowników zatrudnionych w systemach czasu pracy dopuszczających wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy (m.in. w systemie równoważnym), wybranie wariantu godzinowego może oznaczać szybsze wykorzystanie całej puli zwolnienia. Korzystniejszy wydaje się w takiej sytuacji wariant udzielenia zwolnienia w dniach.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP