Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

„Czytanie daje moc” – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

Data dodania: 28.11.2016

„Czytanie daje moc” – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

Podsumowanie dotychczasowych działań na rzecz edukacji czytelniczej i promocji czytelnictwa w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych – to główny temat konferencji z udziałem wiceministra Macieja Kopcia.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w swoim wystąpieniu podkreślił, że wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży należy do priorytetowych działań Ministra Edukacji Narodowej. To także jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, zarówno w ubiegłym, jak i obecnym roku szkolnym.

Patrząc na rozwój czytelnictwa należy brać pod uwagę nie tylko wyniki badań. Trzeba spróbować odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób nowe technologie czy cyfryzacja wpływają na czytanie książek i czasopism – dodał wiceminister edukacji.

Podczas czwartkowej konferencji uczestnicy rozmawiali m.in. o tym w jaki sposób rozwijać zainteresowania uczniów, aby czytali więcej książek, a także jak duży wpływ na czytelnictwo dzieci i młodzieży ma zakup nowości wydawniczych. Podsumowano również dotychczasowe działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biblioteki Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji podejmowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Źródło: MEN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP