Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

Dokumentacja pracownicza w archiwum pracodawcy

Data dodania: 30.11.2016

Dokumentacja pracownicza w archiwum pracodawcy

W okresie zatrudniania pracownika wytwarzana jest duża ilość dokumentów związanych z wykonywaniem pracy. Mają one różny charakter, różny jest też czas ich przechowywania. Za prowadzenie dokumentacji pracowniczej i jej przechowywanie w odpowiednich warunkach odpowiada pracodawca. To on musi zapewnić, aby była przetrzymywana przez odpowiednio długi okres.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i jej przechowywanie w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy (art. 94 pkt 9a i 9b K.p.). Obowiązek ten ciąży na pracodawcy nie tylko przez okres wykonywania przez niego działalności, ale również po jej zakończeniu.

Po ustaniu działalności wymóg przechowywania dokumentacji pracowniczej przez okres wskazany w przepisach realizowany jest głównie przez zapewnienie środków na jej archiwizację przez inny podmiot. Pracodawca, który zaniedba obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Jest ono zagrożone sankcją grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP