Polecamy

Prawo autorskie w edukacji - jak unikać naruszeń?

Data dodania: 30.11.2016

Prawo autorskie w edukacji - jak unikać naruszeń?

Kto może korzystać z dozwolonego użytku edukacyjnego? Na czym polega cel edukacyjny? Czy w sieci istnieją egzemplarze? Jak i kiedy działa prawo cytatu?

Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w zaktualizowanej wersji broszury wydanej po raz pierwszy w 2015 roku Prawo autorskie w edukacji: jak unikać naruszeń omawia najważniejsze elementy tzw. dozwolonego użytku edukacyjnego, tj. przepisów regulujących korzystanie z chronionych utworów w działalności edukacyjnej.

Broszura uwzględnia stan prawny na 2016 rok. Dr Krzysztof Siewicz w przystępny sposób interpretuje zapisy art. 27, 28 i 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Wyjaśnia na czym polega dozwolony użytek edukacyjny, z jakimi swobodami i ograniczeniami się wiąże.

Źródło: KOED


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP