Polecamy
85,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Jednorazowy odpis kosztów kwalifikujących się do rozliczenia w czasie

Data dodania: 01.12.2016

Jednorazowy odpis kosztów kwalifikujących się do rozliczenia w czasie

W grudniu 2015 r. na podstawie faktury proforma główny księgowy instytucji zapłacił 600 zł za domenę internetową za 2016 r. Operację tę zaksięgował w księgach roku 2015 na kontach rozrachunków z dostawcami i rachunku bankowego, a w 2016 r. — po otrzymaniu faktury — na kontach pozostałych kosztów w całej kwocie i rozrachunki z dostawcami.

Czy takie księgowania są poprawne czy też może naruszają art. 6 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) oraz zasady dotyczące momentu ujmowania wydatków w kosztach uzyskania przychodów, wynikające z Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop)?

Zasady ewidencji księgowej czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów powinna określać polityka rachunkowości instytucji kultury. Przy czym przyjęty sposób ewidencji księgowej nie może naruszać podstawowych zasad rachunkowości.

Instytucja kultury zobowiązana jest do stosowania przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy (art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W pytaniu przywołano art. 6 ustawy o rachunkowości, który zawiera dwie z podstawowych zasad rachunkowości — zasadę memoriału oraz współmierności kosztów i przychodów. Zgodnie z zasadą memoriału (art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości), w księgach rachunkowych należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP