Polecamy
45,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Wyższe kary za przewinienia skarbowe w 2017 r.

Data dodania: 06.12.2016

Wyższe kary za przewinienia skarbowe w 2017 r.

Przyszłoroczny wzrost minimalnej pensji – z 1.850 zł do 2.000 zł – przekłada się na wymiar odpowiedzialności za nienależyte wypełnianie obowiązków podatkowych. Przesunie się granica kwalifikowania czynów zabronionych polegających na uszczupleniu należności publicznoprawnej. Będą mogły być wymierzane wyższe grzywny za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1.850 zł. W przyszłym roku będzie wynosić 2.000 zł. Zmiana ta skutkuje tym, że przesuwa się granica między wykroczeniem skarbowym a przestępstwem skarbowym w przypadkach, gdy czyn zabroniony polega na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej. Uszczuplenie to nieuiszczenie całej lub części wymaganej kwoty pieniężnej. Narażenie na uszczuplenie polega natomiast na spowodowaniu konkretnego niebezpieczeństwa uszczerbku finansowego. Oznacza to, że zaistnienie uszczerbku jest wysoce prawdopodobne, choć nie musi nastąpić. Do takich przewinień zalicza się uchylanie od opodatkowania, wyłudzenie zwrotu VAT, niewpłacenie przez płatnika pobranego podatku itp.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP