Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Korygowanie deklaracji VAT

Data dodania: 09.12.2016

Korygowanie deklaracji VAT

W sytuacji gdy podatnik złoży do urzędu skarbowego błędnie wypełnioną deklarację VAT, może ją poprawić. Korekta deklaracji VAT polega na ponownym wypełnieniu druku tej deklaracji i zaznaczeniu na nim (w odpowiednim miejscu), że jest to deklaracja korygująca.

Najczęstszą przyczyną składania korekt deklaracji są pomyłki w złożonej przez podatnika deklaracji. Należy podkreślić, że przy składaniu korekty deklaracji nie ma już obowiązku dołączania do niej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

Niektóre błędy w deklaracji VAT mogą też zostać poprawione przez organ podatkowy na podstawie art. 274 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Korekta dokonywana jest przez organ podatkowy wyłącznie w przypadku, gdy zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5.000 zł. Organ podatkowy, który skoryguje złożoną przez podatnika deklarację, ma obowiązek uwierzytelnienia jej kopii i doręczenia jej podatnikowi wraz z informacją o związanej z korektą zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, zwrotu podatku, bądź informacją o braku takich zmian.

Podatnik, który otrzymał informację o korekcie dokonanej przez organ podatkowy, ma możliwość w terminie 14 dni od jej otrzymania złożyć sprzeciw do organu, który dokonał korekty. Jeśli w tym terminie podatnik nie wniesie sprzeciwu, uznaje się, że korekta wywołuje takie same skutki jak w przypadku, gdyby została złożona przez samego podatnika.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP